Musíte zakliknout, že nejste robot.

Již jsem registrovaný/á

Ještě nejsem registrovaný/á

Vaše detaily

Firma DIČ Heslo * Potvrzení hesla * Jméno * Příjmení * Ulice * Číslo ulice * PSČ * Město * Země * Telefon (zadávejte 9-místné číslo vcelku bez mezer) * Souhlasím s obchodními podmínkami a GDPR
(je součástí obchodních podmínek)

Obchodní podmínky Podravka-eshop.cz

logo-20

Obchodní podmínky e-shopu www.podravka-eshop.cz 
Provozovatel internetového obchodu: Podravka – Lagris, a.s.

Dolní Lhota 39, 763 23 Dolní Lhota, Česká republika

IČ: 25510487 | DIČ: CZ25510487

Odpovědná osoba: statutární orgán společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 2495

Tel.: 577 658 321 | E-mail: objednavky.prodejna@podravka.cz


1. O registraci

Prohlašujeme, že data uvedená při registraci slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve společnosti Podravka – Lagris, a.s. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu společnosti Podravka – Lagris, a.s., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: objednavky.prodejna@podravka.cz  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.podravka-eshop.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2. Uživatelský účet

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Stav objednávek při objednání bez registrace je možné prohlížet v Přehledu objednávek. Pro vstup do přehledu je třeba zadat do kolonek číslo objednávky a heslo pro zobrazení objednávky, které Vám byly zaslány v objednávce elektronickou poštou.

3. Přijetí a vyřízení objednávky, uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačních podmínek a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání. Výrobek za akční cenu je z důvodu končícího data minimální trvanlivosti.

4. Storno objednávky

Pokud kupující provede storno objednávky do 12 hodin, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno a e-mail kupujícího a číslo objednávky.

5. Druhy dopravy sjednanými přepravci

Osobní odběr - je možný ve firemní prodejně prodávajícího na adrese: Podravka – Lagris, a.s., Dolní Lhota 39, 763 23 Dolní Lhota (u Luhačovic) po vyrozumění, že zboží je k odběru připraveno nebo ve 110 výdejních partnerských místech PPL v ČR, kde bude zásilka uložena po dobu 10 dní od zaslání SMS o uložení zásilky. Vyzvednutí na výše uvedené firemní prodejně je možné každý všední den: Po, St, Pá: 9:30-11:00 13:00 – 16:00, Ut, Čt: 13:00 – 16:00. Zboží si zákazník vyzvedává osobně. Platba v případě dobírky probíhá v hotovosti oproti dokladu. Platba kartou je bohužel možná pouze na naší firemní prodejně.

Zásilková služba PPL - expedice balíků, u kterých si naši zákazníci zvolili způsob dopravy zásilkovou službou PPL, 2x týdně (úterý a čtvrtek) od 08:00 do 18:00. Doručení balíků probíhá následující pracovní den po expedici. Před doručením balíčku Vás bude dopravce telefonicky kontaktovat na čísle uvedeném v objednávce ohledně upřesnění termínu převzetí.

6. Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

7. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8. Právo odstoupit od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod) v souladu s ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. ,občanský zákoník, do 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel písemně oznámí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení ne však déle než 30 dní od doručení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující je povinen v souladu s ust. § 1831 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy vrátit prodávajícímu na adresu jeho sídla. V souladu s ust. § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je prodávající povinen vrátit kupujícímu finanční prostředky bez zbytečného odkladu obvykle do tří dnů ode dne navrácení zboží, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy a to včetně nákladů na dodání zboží. V souladu s ust. 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Pokud není možné vrátit všechno zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno) musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li kupující originální obal výrobku.

9. Doručení, dodací podmínky a vrácení zboží

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají. Jak postupovat při vracení zboží: Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže Vámi zvoleným přepravcem. Jak zásilku připravit: Zásilka musí být kompletní (včetně veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) v souladu s odst. 8 těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace).

10. Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Platba předem – při výběru této možnosti obdržíte zálohovou fakturu se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet. Dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti. Osobní odběr – platí v hotovosti při osobním odběru.

11. Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v odst. 8 těchto všeobecných obchodních podmínek.

12. Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady případně označeným místem závady. Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete dle popisu níže Vámi zvoleným přepravcem.

Jak postupovat při reklamaci

1. V případě reklamace zašlete výrobek na adresu Podravka – Lagris, a.s., Dolní Lhota 39, 763 23 Dolní Lhota. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Zásilka musí být kompletní (včetně veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Pokud Vám na základě posouzení reklamace vznikne nárok na vrácení peněz, peníze Vám budou vráceny na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést).

2. Ihned po obdržení zboží obdržíte potvrzení o převzetí.

3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Obdobně platí ust. odst. 9 těchto všeobecných obchodních podmínek týkající se přípravy zásilek k vrácení zboží.

4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon a jiné.

6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

7. U zamítnutých (zjevně bezdůvodných) reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

8. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Děkujeme za Váš čas věnovaný přečtení obchodních podmínek. Váš podravka-eshop.cz. Obchodní podmínky jsou platné od 11. 9. 2015 do odvolání.

Informace pro kupující. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.status