Prohlášení správce o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů je společnost PodravkaLagris a.s.

Se sídlem:

Dolní Lhota 39, 763 23 Dolní Lhota

:

25510487

Zapsaná:

V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2495

Zastoupená:

Předsedou představenstva Marko Viteljem

Email:

marko.vitelj@podravka.cz

Telefon:

577 658 200

 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „ GDPR“) provádíme správu a zpracování osobních údajů při zachování všech práv a povinností vyplývajících z výše uvedeného Nařízení.

Osobní údaje jsou spravovány pro potřeby a za účelem uvedeným v dokumentaci dostupné v době sběru osobních údajů. Jsou zpracovávány v sídle společnosti PodravkaLagris a.s. uvedeném správcem.

V souladu s nařízením EU 2016/679 jsou osobní údaje zpracovávány a v případě oprávněného zájmu i předávány dalším zpracovatelům, jejichž zájem je chráněn zákonným zájmem nebo jiným zájmem, jež je v rovnováze s požadavkem subjektu osobních údajů. Každý další zpracovatel je uveden v seznamu zpracovatelů, který je dostupný v sídle uvedeném správcem a také na vyžádání.

Oprávněnost jakéhokoliv požadavku týkající se výkonu práv či informací ohledně osobních údajů bude posouzena do 1 měsíce od jeho přijetí. Požadavek můžete předat v listinné nebo elektronické podobě, případně osobně. Pro zpracování Vašeho požadavku je nezbytně nutné ověření Vaši totožnosti. Vždy uvádějte aktuální kontakt na svou osobu pro vyřízení Vašeho požadavku.

Kontaktní údaje pro předání požadavku

V listinné podobě na adresu:

PodravkaLagris a.s.

Dolní Lhota 39

763 23 Dolní Lhota

V elektronické podobě na email:

Osobně v sídle společnosti:

Dolní Lhota 39

763 23 Dolní Lhota

 status